Cao Dao  Thơ

                    

                "Chữ Nghĩa Xấu Hổ" CNXH                      

 

       

  Việt cộng bắt được c̣n tha
 
   Ba mươi bắt được , lột da chặt đầu

 

-

  KTM   (Kinh Tế Mới)

   Không Thiếu
 
  Không Thấy Muối
 
Khổ Thấy Mẹ
 
Khổ Tại Ḿnh
 
Không Theo Mỹ

 

 

Thư "cháu ngoan"

gởi Đại biểu Quốc hội VN

 

Tuổi thơ "cháu ngoan" chỉ học

Đánh "Ngụy", đánh Mỹ, đánh Tây.

Lớn lên đâu c̣n ǵ đánh,

Cháu ngoan chỉ biết ... đánh giày!

 

Nước ta giờ là của Đảng,

Tự Do, dân chết mặc bay,

Độc Lập, quan ngồi tham nhũng,

Hạnh Phúc, trẻ lết ăn mày!

 

Hoàng Sa th́ không c̣n nữa,

Nam Quan, Bản giốc đă bay,

Cao nguyên của Tàu Bô-Xít,

Cháu ngoan chỉ có gốc cây!

 

Mỹ, Tây bây giờ là bạn,

C̣n Tàu là bố, là thầy,

Nhân dân, có đảng ta trị,

Chúng cháu xin nhận đánh giày!

 

Đại biểu nào không nhất trí,

Đứng dậy can đảm cho hay!

 Du Hồ

 

Hởi Anh Bộ Đội

Hởi anh Bộ Đội, Thương Binh

Chắc anh đă thấy dân ḿnh ra sao

Công Lao xương máu năm nào

Bây giờ lănh đạo mang trao cho Tàu

Nam Quan, Bản Giốt c̣n đâu

Hoàng Sa biển rộng lần hồi cống dâng

Đời anh sống chết bao lần

V́ ḷng yêu nước dự phần góp tay

Trắng đen rơ thật ban ngày

Cộng đảng chính thật một bầy độc tôn

Quảnh mặt bất chấp ḷng dân

Phản bội xương máu giết mầm Tự Do

Việt Nam nguyên dẫy sơn hà

Mồ hôi công sức ông cha đắp bồi

Truyền thống dân tộc c̣n đâu

Lê-Nin, Cát- Mác trị ngồi nước ta

Trong tay sẵn khẩu AK

Ngày xưa anh đă xông pha bao lần

Xin anh đừng chớ lừng khừng

Ra tay cứu độ thanh trừng kẻ gian

Nông, Triết, Dũng lũ bạo tàn

Chúng đem bán nước cho phường Tàu Mao

Toàn Dân chung một cao trào

Trong ngoài hiệp lực diệt Mao cứu nhà.

 Nguyễn Quốc Việt Hùng  

          

Hỡi

Các bác Nông Dân Tay lấm chân bùn

Các Giáo Dân bị áp bức

Các Phật Tử bị đàn áp

Công Nhân bị bóc lột

Nông Dân bị cướp ruộng, cướp đất

Công Dân bi oan khiên

Đồng Bào bị ức hiếp

Hăy mạnh dạn đứng lên

Nhân Dân Toàn Thắng

Tuổi Trẻ.

 

 Trích Tiếu Lâm Hội 

http://www.tieulam.com/phpBB2/viewforum.php?f=34

Và Truyền thông báo chí

 

 Việt Nam có một ông già

 Râu dài, tóc bạc tên là Chí minh

 Ông hay uống rượu một ḿnh

 Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng

 

 Say sưa ông nói lung tung:

 "Việt Nam ḿnh sẽ sánh cùng năm châu!" -

 Này ông, chuyện ấy c̣n lâu!

 Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lư

 Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

 

 Dép râu dẫm nát đời son trẻ

 Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

 Chim xa rừng c̣n thương cây nhớ cội

 Việt Cộng về thành làm tội dân ta

 Năm đồng đổi lấy một xu.

 

 Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy

 Bắt phanh trần phải phanh trần

 Cho may-ô mới được phần may-ô

 Từ khi ta có Bác Hồ

 nhân dân chẳng được ăn no ngày nào

 Lương chồng, lương vợ, lương con

 Đi ba buổi chợ chỉ c̣n lương tâm

 Lương tâm đem chặt ra hầm

 Với rau muống luộc khen thầm là ngon

 

 Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh

 Ba anh có biết dân t́nh cho không?

 Rau muống nửa bó một đồng

 Con ăn bố nhịn, đau ḷng thằng dân!

 

 Ai sinh ra cái củ ḿ ?

 Hỏi: Để làm ǵ? Đáp để mà ăn!

 

 Nước nhà măi măi khó khăn

 Dân ḿnh măi măi phải ăn củ ḿ

 

 Dân đói mà Đảng th́ no

 Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày!

 Đảng béo mà dân th́ gầy

 Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi ?

 Hoan hô độc lập tự do

 Để cho tớ nhá bo bo sái hàm!

 Nhân dân th́ chẳng cần lo [no]

 Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày

 Hăy chăm tay cấy tay cầy

 Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

 

 Một thằng lên vũ trụ

 Một thằng đi Mút-Cu [Moscow]

 Ngh́n thằng chè chén lu bù

 Để dân bảy mươi triệu đói tḥ cu ra ngoài

 

 Nhân dân thiếu gạo thiếu ḿ

 Mày vào vũ trụ làm ǵ hở Tuân?

 

 Ai lên vũ trụ th́ lên

 C̣n tôi ở lại ghi tên mua ḿ

 

 Một năm hai thước vải thô

 Nếu đem may áo, cụ Hồ ló ra

 May áo th́ hở lá đa

 Chị em thiếu vải hóa ra lơa lồ

 Vội đem cất ảnh Bác Hồ

 Sợ rằng Bác thấy tô hô Bác thèm!

 Có áo mà chẳng có quần

 Lấy ǵ hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?

 Có đói mà chẳng có no

 Lấy ǵ độc lập tự do hỡi người ?

 

 Đầu đường đại tá vá xe

 Cuối đường trung tá bán chè đậu đen

 Giữa đường thiếu tá rao kem

 

 Ngày xưa chống Mỹ chống Tây

 Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!

 

 Ở với Hồ Chí Minh

 Cây đinh phải đăng kư

 Trái bí cũng sắp hàng

 Khoai lang cần tem phiếu

 Thuốc điếu phải mua bông

 Lấy chồng nên cai đẻ

 Bán lẻ chạy công an

 Lang thang đi cải tạo

 Hết gạo ăn bo bo

 Học tṛ không có tập

 Độc Lập với Tự Do

 Nằm co mà Hạnh Phúc!

 

 Mang danh Dân Chủ Cộng Ḥa

 Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền

 Xuất tŕnh giấy phép liên miên

 Chứng từ thị thực ở miền nào qua

 Trăm năm trong cơi người ta

 Ở đâu cũng được đi ra đi vào

 Xa xôi như xứ Bồ Đào

 Người ta cũng được đi vào đi ra

 Đen đủi như Ăng Gô La

 Người ta cũng được đi ra đi vào

 Chậm tiến như ở nước Lào

 Người ta cũng được đi vào đi ra

 Chỉ riêng có ở nước ta

 Người ta không được đi ra đi vào

Đuổi dân ra khỏi cửa nhà

 Bắt đi Kinh Tế thật là xót xa

 Không sao sống được cho qua

 Nên đành lại phải trở ra Sài G̣n

 Chẳng ai giúp đỡ chăm nom

 Cùng nhau vất vưởng lom khom vỉa hè

 Màn sương chiếu đất phủ che

 Sinh ra bệnh tật kḥ khè ốm đau

 Nhưng mà có sống được đâu

 Bộ đội kéo đến hàng xâu xúc liền

 Chúng đem bỏ tại Tam Biên

 Rừng sâu núi thẳm oan khiên buộc vào

 Sáu ngàn nhân mạng năm nào

 Thảy đều chết đói, biết bao nhục h́nh!

 Mồ cha thằng Thiệu rời dinh

 Để tao ở lại đào kinh mỗi ngày

 

Trồng mía

 Bắt trồng mà chẳng thu mua

 Tại sao Đảng nỡ dối lừa nhân dân?

 Tiền cầy, tiền giống, tiền phân

 Một trăm thứ thuế đổ thân gầy g̣

 Dân đói mà Đảng th́ no

 Kêu trời kêu đất, kêu Hồ Chí Minh!

 

 Trồng mía, trồng ớt, trồng hành

 V́ nghe lời Đảng mà thành bể niêu

 Trồng tiêu rồi lại trồng điều

 V́ nghe lời Đảng mà niêu tan tành!

 

Các cháu cười

 Hoan hô các cụ trồng cây

 Mười cây chết chín, một cây gật gù -

 

Các cụ đáp;

 Các cháu có mắt như mù

 Mười cây chết tiệt, gật gù ở đâu ?

 

Thi đua

 Thi đua làm việc bằng hai

 Để cho cán bộ mua đài mua xe

 Thi đua làm việc bằng ba

 Để cho cán bộ mua nhà lát sân

 Thi đua ta quyết tiến lên

 Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu

 Hàng đầu, rồi tiến về đâu ?!!!

 

Hợp tác xă

 Đi làm hợp tác hợp te

 Không đủ miếng giẻ mà che cái L...

 

 Tôn Đản là chợ vua quan

 Vân Hồ là chợ những gian nịnh thần

 Đồng Xuân là chợ thương nhân

 Vỉa hè là chợ Nhân dân anh hùng

 

 Bảo nắng mà trời lại mưa

 Mấy thằng Khí Tượng đoán bừa hại tao

 Trời cho một trận mưa rào

 Mấy thằng Khí Tượng làm tao ướt rồi

 

 Thứ nhất anh Ba [Lê Duẩn],  nh́ Nha Khí Tượng

 

 Mất mùa là bởi thiên tai

 Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta

 -Trước 75

 Có con mà gả chồng gần

 Có bát canh cần nó cũng mang qua

 Có con mà gả chồng xa

 Một là mất giỗ, hai là mất con!

-Sau 75

 Có con mà gả chồng gần

 Nửa đêm xe đạp mang phần cho cha

 Có con mà gả chồng xa [= Việt kiều]

 Tháng tháng nó gửi đô-la ḱn ḱn

 

 Nguyệt lạc ô đề sương măn thiên

 Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

 Canh khuya thao thức mạn thuyền

 Biết người quân tử vượt biên chốn nào ?

 

 Ông Anh, ông Kiệt, ông Mười

 Dở khóc dở cười biết chọn ông nao ?

 Ông nào, ông nảo, ông nao

 Một đồng một cốt làm sao bây giờ ?

 

 "Cửa mở", phải có giấy tờ

 "Đổi mới" nh́n lại vẫn thờ mấy ông!

 Đèn cù cứ chạy ḷng ṿng

 Dân Chủ cái c̣ng, Tự Do đói ăn

 Hạnh Phúc chú cuội cung trăng!

 

 Công nhân, vợ ốm con côi

 Lănh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề

 Bao giờ cho hết tṛ hề

 

 Tham nhũng

 Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ ?

 Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?

 Dân t́nh thất đảo bát điên

 Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi

 

 Ai về qua tỉnh Nam Hà

 Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông

 Tờ ơi, mày có biết không?

 Chúng ông làm chủ mà không bằng mày !

 

 Muốn cho điện sáng về nhà

 Ruột lợn, ruột gà phải nối đến nơi

 

 Phong b́

 Phong lan, phong chức, phong b́

 Trong ba thứ ấy, thứ ǵ quư hơn?

 Phong lan ngắm cảnh cũng buồn

 Phong chức th́ phải cúi luồn vào ra

 Chỉ c̣n cái phong thứ ba

 Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui

 

 Thanh cha [tra], thanh mẹ, thanh ǵ

 Hễ có phong b́ th́ nó Thank You !

 

 Đảng ta là đảng thần tiên  (thân tiền)

 Đa-lô [dollars] th́ được, đa nguyên th́ đừng!

 

 Tiền là Tiên là Phật

 Là sức bật con người

 Là nụ cười tuổi trẻ

 Là sức khỏe người già

 Là cái đà danh vọng

 Là cái lọng che thân

 Là cán cân công lư

 Đồng tiền là ... hết ư !

 

 Ngày đi, Đảng gọi Việt gian

 Ngày về th́ Đảng chuyển sang Việt kiều

 Chưa đi : Phản động trăm chiều

 Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng!

 Ngày xưa chửi Mỹ hơn người

 Ngày nay nịnh Mỹ chẳng ai bằng ḿnh

 Đĩ

 Chiều chiều trên bến Ninh Kiều

 Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân!

 Bia ôm

 Trăm năm bia đá cũng ṃn

 Bia chai cũng vỡ, chỉ c̣n bia ôm!

 

 Thầy giáo lănh lương ba đồng

 Làm sao sống nổi mà không đi thồ

 Nhiều thầy phải đạp xích lô

 Làm sao xây dựng cơ đồ học sinh

 Cô giáo phải bán bia ôm.

 Ôm phải học tṛ, ăn nói sao đây ?!

 

 Bán gái nước ngoài

 Tiếc thay cây quế c̣n soan.

 Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo

 

 T́m em như thể t́m chim

 Chim bay biển Bắc, anh t́m biển Đông

 T́m làm chi để mất công

 Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi !

 

 Hồ

 Trách ai sinh thứ họ Hồ

 Để cho cả nước như đồ vất đi

 Bác Hồ đại trí, đại hiền

 Chơi "Minh Khai" chán, gả liền Hồng Phong

 Minh Khai phận gái chữ ṭng

 Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nh́

 

 Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh.

 V́ ba ông ấy dân ḿnh lầm than

 Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng

 Cả ba đồng ḷng giết chết con tôi

 Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng

 Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào ?

 Vặt lông cả đám cho tao

 

 Ngày xưa đại tướng cầm quân.

 Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

 Khi xưa trấn thủ lưu đồn.

 Bây giờ đại tướng trấn L...n chúng em

 

 Giỏi a đồng chí Đỗ Mười.

 Lớp ba chưa đỗ đă ngồi Bí Thư

 

 Vẻ vang thay lănh tụ ta.

 Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài

 

 Ngày xưa giặc Pháp mộ phu.

 Ngày nay Đảng bán dân ngu lấy tiền!

 Đảng ta là đảng cầm quyền

 Đảng bán ruộng đất lấy tiền Đảng tiêu

 

 

 Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

 Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu

 

 Tiên sư Cộng Sản Việt Nam.

 Cuối đời bán cả giang san nước nhà !

 Dịch heo nối tiếp dịch gà.

 Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui

 Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô

 Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên

 

KHÔNG HỌC

Thời Miền Nam c̣n tự do, người ta có câu thơ để diễu cợt những anh quan lên chức v́ thời cơ và mánh mung:
Nhất bất học bất tri lư, nhưng

Nhỏ không học lớn làm đại úy.

 

Sau khi Cộng sảng cướp nước th́ anh cán bộ nào cũng  người dân có thể thấy đều là tŕnh độ lớp 3,4 trường làng.

Nên ta có thể nói:

Nhân bất học bất tri lư

Nhỏ trốn học lớn làm huyện ủy

 

 

Danh Ngôn

Nếu ta dắt một con ḅ qua Liên Xô th́ lúc về nó cũng có bằng phó tiến sĩ. Các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải đều đi du học Liên Xô nhưng không có bằng phó tiến sĩ.

(Bây giờ th́ anh nào cũng có bằng tiến sĩ  của trường đảng CSVN cấp, đó là học vị Tiến sĩ Dép Râu)

Ông Trần Văn Giàu: "Cái đít nó có trí nhớ, nó nhớ cái ghế". Các cụ lănh đạo đảng và nhà nước thường khá già nên cái đầu bị lẩn cẩn chỉ c̣n cái đít biết nhớ. Thí dụ Vơ Văn Kiệt, đầu cụ đă quên hết những lời tuyên bố đổi mới, chỉ c̣n đít vẫn nhớ cái ghế Cố Vấn.

Bác Hồ và cái lồng chim

 

Bác Hồ có một con chim

Bác nhờ Thị Định đi t́m cái lồng

thị Định dậm cẳngười chổng mông:
“chim bác bự, kiếm đâu lồng vừa chim?”

Thị thi ỏn ẻn cười duyên:

“ Lồng em vừa khít đựng chim bác Hô!”

Tăng tuyết Minh cũng hô to:

“Lồng em vừa khít bác Hồ đựng chim!”

Bác Hồ nằm giữa Ba Đ́nh

Nhổ râu bứt tóc v́ chim với lồng.

Tú Nạc

 

LỪA GÁI

 Tên nào hay lừa đàn bà,

Là “Bác” của Đảng, Hồ ǵa chứ ai.

Tên nào miệng nói khơi khơi ,

V́ dân, v́ nướcv cả đời độc thân,

Độc thân thấy gái th́  lần

Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe loe.

“Bác” già nhưng vẫn c̣n le

“Ủng hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.

 

Mơ Thấy Bác HỒ

“Đêm qua mơ thấy Bác HỒ

Đàn ông mất hứng, đàn bà xẩy thai

Trrẻ con khóc thét phải sài,

Mèo kêu, gà nhảy, lợn nhoài, chó điên.

 

BÁC ĐẢNG

 

Đảng ta có một “Bác Hồ”,

Khiến cho cả nước tô hô sự đời

Áo quần rách rưới tả tơi

Thằng cu, cái hĩm đứng ngồi lộ ra

“Bác Hồ” trơ cái mặt già

Đi đây dê đó đàn bà ớn luôn

Hồ rằng tu ở trong hang

Đêm đêm t́m hóc là vhàng bợ ngay

Kể sơ tên tuổi mấy người:

Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,

Vợ Nga vợ Pháp tùm lum,

Vạch ra “cách mệnh um tùm lá đa

Than ôi, “Bác” của đảng ta

“Thần đồ nó ám”, Bác ca đại đồng

Phi Hồng

(Trích Bạch Thư Tố cáo VC Hiến đất dâng biển cho Trung cộng)

 

 

 Càng to càng nhỏ

Việt Nam !

1 đất nước nhỏ,

trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to.

Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ.

Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to

Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ.

Những cô vợ nhỏ dành cho các ông quan to.

Những ông quan to đeo những cái cặp rất nhỏ,

trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to.

Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.

Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát th́ rất to ,

những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ.....

 

Những ngướ có “lỗi rất nhỏ” đó lại được chuyển sang chức to

Người có chức quyền to lại có tấm ḷng rất nhỏ

Họ có tấm ḷng nhỏ lại tham những miếng to

Ngướ có những miếng to lại đi cướp những miếng đất nhỏ

Những miếng đất nhỏ cướp của dân nghèo lại bán với giá rất to.

 

Đất đai gía rất to nhưng đóng thuế cho rất nhỏ

 

ƯỚC

Triều Đại Nào Như Thế ?

• Nguyễn Xuân Nghĩa

Tổ quốc tôi như miếng da lừa

Một lần ước mất đi một ít

Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển Đông mất cá

Ước vẹn toàn: Cao nguyên, hải đảo chuyển sang người

Tôi đứng ôn ḥa, biểu ngữ chống Bắc Kinh

Người đến đầu tiên lại là cảnh sát

Họ nh́n tôi như nh́n loài chó ghẻ

Tôi ngă rồi họ dựng chúng tôi lên

Những nắm đấm thôi miên vào mặt.

 

Họ là người Việt Nam như tôi

Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá.

Ở chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vă

Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.

 

Tôi nằm lăn ra đất

Nước mắt nuốt vào trong

Lịch sử 4 ngàn năm triều đại nào như thế?

 

Có những con chó điên

Có vài con chó điên trong đồn công an phường Đồng Xuân- Hà Nội.

Chúng mặc áo dân lành bên ngoài áo vàng cảnh sát.

Chúng nằm trong lực lượng chống biểu t́nh

Dù là biểu t́nh bảo vệ đất đai tổ quốc

 

Có vài con chó điên trong đồn công an sáng ngày 29

Chúng cắn xé chúng tôi

trong tay không tấc sắt,

trong tay chỉ một băng rôn,

trên người mặc chiếc áo trắng trong màu yêu nước

 

Chúng được dạy cách cắn

Chúng được dạy cách sủa

Chúng được dạy các hành vi của kẻ cầm quyền.

 

Hải Pḥng 3/5/2008

Viết để nhớ ngày 29/4/2008.

 

Bác Hồ Chết

Bác Hồ chết phải giờ trùng

Khiến toàn dân tộc chẳng khùng cũng điên

Kẻ khùng th́ tính vượt biên

Kẻ kẹt ở lại nửa điên nửa khùng

 

Cán Bộ

Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ

Hộ nào bằng hộ đảng viên?

Dân t́nh thát đảo bát điên

Công an mặc sức vung tiền vui chơi

 

Bác dạy ăn cắp

 

Chú bộ đội thức dậy

thấy balô mất rồi

Mà sao bác vẫn ngồi

Ttrông bác nghi nghi lắm

Chú bộ đội dấm dằng

Xin bác trả đi thôi

Bác Hồ tủm tỉm cười

Dọa gọi ngay chính ủy

Nhưng v́ t́nh đồng chí

Bác khuyên chú điều này

Nội nhật trong đêm nay

Lấy ngay của thằng khác.

 

Đảng như ḥn đá tảng

Đảng như ḥn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong ḥa hợp yêu thương
Việc trước nhất phải t́m phương hất xuống !

Nguyễn Chí Thiện

 

Đảng

Đảng d́u dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đ́nh mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng c̣n kia bát phở hóa thành mơ !

(1973)
Nguyễn Chí Thiện

 

Qúa khổ

Đêm 30 tết cúng ông bà,

Ḿnh đă muốn quên, vợ nói ra.

Chợt nhớ bàn thờ đem đi bán,

Thôi đành ra cúng ở hàng ba.

 

NHÀ NƯỚC BÁN VẢI

(chuyện cuời dành cho nguời...nhớn )

 

Đảng ta bán vải hôm nay,

Mỗi người hai thước phen nầy ấm thân;

Hoặc may áo hoặc may quần,

Khéo may vừa vặn nửa phân không thừa.

Tay cầm hai thướ'c vải thưa,

Ḷng em hồ hở ơn nhờ đảng ta,

May quần th́ để vú ra,

Em đành may áo, lá...nho lơa lồ.

Vội vàng cất ảnh bác Hồ,

Sợ rằng em để tô hô bác cười.

 

(Chú Thọng cảm tác)

Khoe 

Đảng khoe trí tuệ phi thường 
Dân khoe cùm xích, xương sườn việt ưu 

Đảng thường làm ít nói nhiều 
Dân làm quần quật sớm chiều hụt hơi. 

Bước qua thế kỷ hai mươi 
Đảng c̣n lẹt đẹt cuối thời mười lăm. 

MB/TĐ/56

 

Trồng Người 
Mười năm Bác, Đảng trồng cây 
Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi. 
Trăm năm Bác, Đảng trồng người 
Khỉ tŕnh phương án, đười ươi giảng bài. 

MB/TĐ/63

http://www.vietnam-on-line.com/hhc/maubinh/thoden4.htm

 

 -------------------

 

-  Ảnh Bác Hồ lộng kiếng (là)

         liệng cống ảnh bác hồ.

 

-   Dân chủ là dân mất chủ quyền

      Đảng yêu dân, dân mất tự do

      Đảng yêu nước, đảng bán nước cho Tàu.

 

 -    Nam Kỳ khởi nghĩa  = tiêu Công Lư

        Đồng Khởi vùng lên  = mất Tự Do

 

-    Đường Bác đi là đường Bi đác (đát)

-    Xă Hội Chủ Ngĩa:  

                       Xạo Hết chỗ Nói    

                       Xếp Hàng Cả Ngày

 

-    Cách mạng

           là Cách một cái là mất một mạng người

 

 * Nhạc:   Từ thành phố này Hồ đă ra đi,
(đệm: đi th́ đi luôn, đi th́ đi luôn)
Sau bao tháng năm nay hắn trở về.
(đệm: Về mà làm ǵ, về mà làm ǵ)
Trong đám giặc này hắn đă trở về với máu cùng me,
(đệm: Với máu cùng me, với máu cùng me)
Hắn đến từng nhà phang các cụ già, làm lông bé thơ,
(đệm: Phang các cụ già, làm lông bé thơ)
Giết không một ai sống c̣n.
(đệm: Giết sạch sành sanh, giết sạch sành sanh)
Toàn máu, toàn máu tanh.
(đệm: Máu, toàn máu tanh, máu, toàn máu tanh)...

 

- 6B:     Bịp bợm, bắt bớ, bưng bít

- 5T5L: Thẳng thắn th́ thiệt tḥi,

            lếu láo lại lên lương (hoặc lên lon)

 

- Đại thắng lợi, đem bác hồ lộng kiếng

  Đợi thắng lại đem bác hồ liệng cống

 

-  Năm đồng đổi lấy đồng xu

   Thằng không đi học thằng ngu làm thầy

 

-  Lao động vinh quang

    Lang thang chết đói

    Nói bậy ở tù

*  Nghề nghiệp: 

Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà

              (chôm là chôm chỉa, là ăn trộm)

-  Con ơi nhớ lấy câu này

   Cướp đêm kiểm soát, cướp ngày kiểm kê

 

-  Việt Nam dân chủ cộng ḥa

    Đồ đạc bán trước, cửa nhả bán sau

    Ăn cơm chỉ có ít rau

    Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày

 

-   Thời đại HCM mua cái đinh phải đăng kư

    Mua quả bí phải xếp hàng

    Mua khoai lang phải lấy cả củ thối

    Mua cá đối, vớ toàn cá ươn

 

-  Đầu tiên là tiền đâu

-  1975: Nam nhận họ, Bắc nhận hàng

-  1975: 4V: Vào Vơ Vét Về

 

- Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi

                    Đói th́ ăn rau ăn khoai

                    Đừng ăn thịt cá mà đau dạ dày.

 

-  Xuân sang dạ những bồi hồi

                     Thịt kho mèo xực hết rồi bố ơi

 

* Án của Việt cọng  xử lính Quốc gia sau khi    chiếm miền bắc:

 

Ngàn hai bắt được tha ngay  

Tám trăm bắt được vài ngày cũng tha

Năm trăm bắt được lột da

 

 (*)Lính chủ lực động viên lương ngàn hai

lính trư bị, lương tám trăm

địa phương quân dù ít lương nhưng là thành phần xung phong)

 

-Nhất móc nh́ thân, tam thần tứ thế

 

-Thủ kho to hơn thủ trưởng

 

Ai ơi làm việc gấp hai

       Để cho thủ trưởng mua đài mua xe

      Ai ơi làm việc gấp ba

      để cho thủ trưởng xây nhà xây san

 

-Làm th́ đói,

      nói th́ no, ḅ th́ sướng, bướng th́ chềt

-Mười năm cắp sách theo thầy

  Năm thứ mười một cắp cày theo trâu

 

-Lao động là vinh quang

-Ăn no là củ khoai lang khoai ḿ

 

Thương biết mấy khi con tập nói

Tiếng đầu ḷng con gọi Xit Ta lin

 

Mất mùa th́ tại thiên tai,

          Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta!

 Giải quyết

- Giải quyết sai làm cho đời sống dân khó thêm, rắc rối thêm

- Giải quyết chồng chéo, không biết giải quyết thế nào, cứ bộ phận nọ bắn sang bộ phận kia, kéo dài vô tận.

- Không giải quyết được.

- Đ̣i hỏi dân phải tốn kém nhiều mới chịu giải quyết. (trich nhat kư Trần Độ)

 

Lưu manh hoá xă hội

Bần cùng hoá nhân dân

Nô lệ hoá con người

B́nh quân hoá cá tính.

Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ

Hộ nào bằng hộ đảng viên?

Dân t́nh thát đảo bát điên

Công an mặc sức vung tiền vui chơi

 

Đạng Ngọc Quỳnh Sư Tầm

 

Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi !?

Chiến khu vàng bạc chú khiêng rồi

Thi đua dao cứ thua đi măi

Kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi

----

Chồn bị chặt đầu, chặt cả đuôi (*)

Chính mi bán nước Chí Minh ơi !

Cáo thua, chồn trốn, chồn lùi măi

Chồn chết ngh́n năm xác vẫn hôi.

----

 

Từ ngày ta có bác Hồ

Cơm ăn chẳng có chuồng chồ trống không

-----

Rau muống bổ hơn nhân sâm

Khoai lang củ sắn là phần của dân

Cán bộ chỉ thực ăn phân

Thứ trưởng, cục trưởng là quân cướp ngày.

 

Ai sinh ra cái củ ḿ

Hỏi để làm ǵ: đáp để mà ăn

Ai sinh ra hạt bobo

Cao lương ấy để nuôi ḅ, nuôi dân

 

Ông ǵa đi cày hôm nay

là con ông lăo kéo cày năm xưa

Ḱa! coi ông già kéo bừa,

Là con ông lăo năm xưa kéo cày.

----------

Công an, thuế vụ kiểm lâm,

Trong ba thằng ấy phải đâm thằng nào ?

Đem hỏi ư kiến đồng bào,

Cả ba thằng ấy, thằng nào cũng đâm

 

Vơ Nguyên Giáp

sau chuyển qua bộ kế hoạch và hạn chế sinh đẻ

 

Đại tướng anh hùng Điện Biên

Gầm giường đại tướng nằm yên ŕnh ṃ,

Vợ chồng th́ thụt ra vô

Xưởng đẻ ra lệnh không cho sống c̣n. (phá thai)

 

Ngày xưa đại tướng công đồn

Ngày nay đại tướng chặn l chị em

Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngày nay đại tướng cần quần chị em.

 

-----

Sau ngày mất nước các cựu chiến binh VNCH bị đày đọa

 

Đầu đường Đại tá vá xe

Cuối đường trung tá bán chè đậu đen

Giữa đường đại úy rao kem

Bên đường thiếu tá lấm lem tát đ́a

 

Bàn giao bàn thớt, bàn giao thớt

Bàn giao không thớt không bàn giao.

Mười Phương Kiệt Nguyên Liệu

Nghị quyết Tám Đồng Chinh

 

Giải phóng ăn bom nên phóng giải

Du kích chuyên nghề đi dích cu.

Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm

Làm đêm khôhng đủ tranh thủ làm thêm

Nhà nhà treo h́nh bác Hồ,

Vợ ta cũng có đồ mang theo.

 

Hội họp

 

Thứ nhất đồng ư, thứ nh́ nhất trí

Thứ ba ngồi ĺ, thứ tư ngồi nghỉ

 

Có bảng đỏ, có sao vàng

Có bỏ đảng, có sang giàu

 

Hai Chữ Đồng Chí

ĐỒNG có nghĩa là cùng nhau, cùng chung, cùng b́nh đẳng, cùng đồng ḷng....

CHÍ có nghĩa là chí hướng, lư tưởng cao vời.....

Hai chữ đồng chí nghe đẹp như vậy, rất đơn sơ và c̣n có âm thanh dẽ thương mà người VC tận dụng để đánh vào cái tâm lư t́nh người nhưng rất tiếc người VC đă bóp méo và bôi bẩn hai chữ đồng chí tốt đẹp đó. Nên khi nghe bọn VC gọi nhau hai chữ đồng chí, bên trong chép giết thanh trừng nhau, nhưng khi nào cũng bô bô cái miệng đồng chí, đồng chí (Đ/C) đến nỗi người có ḷng yêu nước liền liên tưởng đến những ư nghĩa như sau:

đại chiến

đạn ch́

đảng cướp,

đáng chết,

đáng chê

đánh cắp

đả cẩu,

đám cháy

đắm ch́m

đào của (nhân dân)

đạp cứt

địa chủ

đàn chó

đảo chính (cướp chính quyền)

đày chết

đặc công

đắng cay

đâm chém

đi cầu

đống cứt

đè cổ

đếch cần

đểu cáng

điên cuồng

đoạt chiếm

đỏ cờ

đồ chơi

đồ chó

độc chiếm

đồng cốt

động cỡn

độc chiêu

đôc chất

đấu cha  (đấu tố cha mẹ)

điểm chỉ (tố cáo lẫn nhau)

 

---------------------

(Regan Cao

San Diego, California, USA)

 

Gửi bạn Nguyễn Thái Hoàng, cùng toàn thể Đọc Giả Đàn Chim Việt

Dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, chẳng những người dân oán than mà những người trong hàng ngũ đảng viên cũng oán than, châm biếm không kém phần đắng cay:

Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều,

Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào?

Việt Minh th́ tuổi đă cao!

Việt Cộng ốm yếu, xanh xao gầy c̣m!

Việt Kiều th́ vẫn c̣n son.

Đảng yêu, đảng quư như con trong nhà!

Chỉ cần một ít Đô La,

Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!

Hoặc châm biếm những người tham nhũng:

Khen cho anh Phạm văn Trà!

Năm nhà, ba vợ vẫn là Trung Ương!

Giàu như Phú (1)

Lú như Trọng (2)

Lật lộng như Nghiêm (3)

Tiêu tiền như Triệu (4)

Chú thích:(1) Phú là Phùng Hữu Phú

(2) Trọng là Nguyễn phú Trọng

(3) Nghiêm là Hoàng văn Nghiêm

(4) Triệu là Nguyễ quốcTriệu

Bộ tứ chủ tịch,bí thư, phó chủ tịch, phó bí thư của Hà Nội.

-------------------------

đảng ta là đảng cầm quyền

khi quần [quyền ] tụt xuống cái ǵ ḷi ra..???

HAY

30 năm đời ta có đảng

để hôm nay ôn lại khúc ruột nhàu...???

 

----------

Ăn như tu, Ở như tù, Nói như lănh tụ.

Viêc làm như CON.."CU"

Ăn Đại Táo

Ở Đại Gia

Ăn nói Ba Hoa

Làm Đại Khái

Báo Cáo Lại Hay

Giọng Vẹt Cả Ngày

.... Đều là "Náo" cả !!!

Tú tài th́ đi chăn dệ

ABC th́ làm chủ tịch

 

 

 

TRỞ VỀ TRANG ĐẦU       Phiếm Họa      

Ca dao Thơ, câu đối

Chuyện cười                   Chuyện cười NVTD