ĐỌC BÁO VẸMĐây là các link, nếu có bị di dời link, xin vào Youtube t́m:  "doc bao vem #"

hoặc http://hoilatraloi.blogspot.com/search/label/Đọc%20Báo%20VẸM

 để xem tất cả các video.

ĐBV #        LLNK

 

264  16-4-2012  http://hoilatraloi.blogspot.com/2012/04/oc-bao-vem-264.html

260 20-3-2012 http://hoilatraloi.blogspot.com/2012/03/oc-bao-vem-260.html

 

200 http://www.youtube.com/watch?v=epwqAk3e7us

 

199   http://www.youtube.com/watch?v=olQGaAtMivc

198   http://www.youtube.com/watch?v=bMyeWPPdMsI

197   http://www.youtube.com/watch?v=LrctUVCb2UI

196   http://www.youtube.com/watch?v=TNxnE1Euu1g

195    http://www.youtube.com/watch?v=jgdJHje6kxg&feature=related 

194    http://www.youtube.com/watch?v=wvxVSRpapxI

193    http://www.youtube.com/watch?v=inieKp4zKkI&feature=related

192   http://www.youtube.com/watch?v=0XFQOmO_OfE&feature=related

191    http://www.youtube.com/watch?v=hOmdm3tOgqk&feature=related

190    http://www.youtube.com/watch?v=_cIQYYZ814s

189    http://www.youtube.com/watch?v=RgUG4vD-mSo&feature=related

188    http://www.youtube.com/watch?v=cSIofv3Z6uM&feature=related

187    http://www.youtube.com/watch?v=IQBA-GgGPic&feature=related

186    http://www.youtube.com/watch?v=zr7FrZ5a178&feature=related

185    http://www.youtube.com/watch?v=nRo1feeewi0&feature=related

184    http://www.youtube.com/watch?v=PnoYgQlnYjI&NR=1

183 http://www.youtube.com/watch?v=lt55tGQO30A&feature=related

182 http://www.youtube.com/watch?v=92nAuqtxycY&feature=related

181 http://www.youtube.com/watch?v=U_WzBIsqtnU&feature=related

180 - 196  http://www.youtube.com/watch?v=TNxnE1Euu1g

180http://www.youtube.com/watch?v=APAy3GgV6y0&feature=BF&list=PLF95442734628F7DC&index=20

179http://www.youtube.com/watch?v=L3ltNLU9_2c&playnext=1&list=PLF95442734628F7DC&index=20

178 http://www.youtube.com/watch?v=Bv74kT1ut0k&feature=related

177 http://www.youtube.com/watch?v=fvvQRgtafY0&feature=related

176 http://www.youtube.com/watch?v=a6rXlpJsxLU&feature=related

175 http://www.youtube.com/watch?v=DTlXM56AK-I&feature=related

174 http://www.youtube.com/watch?v=DY1bEhWhMlI&feature=related

173 http://www.youtube.com/watch?v=KIDNNpvpzsU&feature=related

172 http://www.youtube.com/watch?v=hL4QhFHvPdg&feature=related

171 http://www.youtube.com/watch?v=twXYZU50etE&feature=related

169 http://www.youtube.com/watch?v=1TBYDtR7ho8&feature=related

168 http://www.youtube.com/watch?v=j29e_6bACZA&feature=related

167  http://www.youtube.com/watch?v=Bct5ddtjucw&playnext=1&list=PLF95442734628F7DC&index=32

166 http://www.youtube.com/watch?v=_YMdWRKAG40&feature=related

165 http://www.youtube.com/watch?v=Q6ylegcLnJs&feature=related

164 http://www.youtube.com/watch?v=dur6glj97lo&feature=related

163 http://www.youtube.com/watch?v=TyvlBSw6vVo&feature=related

162 http://www.youtube.com/watch?v=qdWFNxLQt9E&feature=related

161 http://www.youtube.com/watch?v=-RmxpxIIJFc&feature=related

160 http://www.youtube.com/watch?v=77X5iktx1Lg&feature=related

159 http://www.youtube.com/watch?v=U39w4iqizS4&feature=related

158 http://www.youtube.com/watch?v=SVto_eWdtwY&feature=related

157 http://www.youtube.com/watch?v=cxbAjdsIKFo&feature=related

156 http://www.youtube.com/watch?v=pmUlX0aljKQ&feature=related

155 http://www.youtube.com/watch?v=w3ZCxJwM93A&feature=related

155 http://www.youtube.com/watch?v=w3ZCxJwM93A

154 http://www.youtube.com/watch?v=9g3_hJfrUA4&feature=related

153 http://www.youtube.com/watch?v=RFdWvKoR5Mo

152 http://www.youtube.com/watch?v=xfGTAbnwuww&feature=related

151 http://www.youtube.com/watch?v=DT4Y0sFm6qg&feature=related

150  http://www.youtube.com/watch?v=kPBKSxAURSQ&feature=related

149  http://www.youtube.com/watch?v=ibDqFVZed90&feature=related

148 http://www.youtube.com/watch?v=jTlcaNeyc2U&feature=related  1-25-10

147 http://www.youtube.com/watch?v=c8VTe3a5KVM&feature=related

146 http://www.youtube.com/watch?v=pwZ-0JNshLg&feature=related (2)

146 http://www.youtube.com/watch?v=mbWy8Ub8ZOE  (1)

145

144    http://www.youtube.com/watch?v=Jw_Uhdu1tVA&feature=related       **

143  http://www.youtube.com/watch?v=uieGVoU767A&feature=related

142   http://www.youtube.com/watch?v=RbOrFXbME88&feature=related

141  http://www.youtube.com/watch?v=X7_PjuzRhFs&feature=related  12-7-09

140 http://www.youtube.com/watch?v=n65kLsxByW4&feature=related  11-30-09 

139  http://www.youtube.com/watch?v=UZedO4OlqXk&feature=related   11-23-09

138  http://www.youtube.com/watch?v=AoaYVbg1FEQ&feature=related  11-16-09

137 http://www.youtube.com/watch?v=cvh9CnHFyKI&feature=related  11-9-09

136-http://www.youtube.com/watch?v=E7T_ElnJDII&feature=related 11-2-09

136  http://www.youtube.com/watch?v=gwRpYEGchcs&feature=related

135  http://www.youtube.com/watch?v=xXl2YfJIjUM&feature=related

134  http://www.youtube.com/watch?v=0FSmX0KQ-QE&feature=related

133-http://www.youtube.com/watch?v=KwsbP1olxfQ&feature=related  10-12-09

132-3   http://www.youtube.com/watch?v=hI--A7e1zlU&feature=related

132-2 http://www.youtube.com/watch?v=jYI-ROWkWG0&feature=related

132-1 http://www.youtube.com/watch?v=RgcbiWJ_NXA&feature=related 9-28-09

132 http://www.youtube.com/watch?v=h0lMbxz8ha4&feature=related

131  http://www.youtube.com/watch?v=4dYpGWCx6KI&feature=related

130  http://www.youtube.com/watch?v=_5UaVDRz8pY&feature=related

129  http://www.youtube.com/watch?v=rTUsTk-xWqU&feature=related

128  http://www.youtube.com/watch?v=f8KEayfUXE4&feature=related

127 http://www.youtube.com/watch?v=EVoqKMl0cNg

126 http://www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v18971999hWq7Nra2 8-24-09

125  http://www.youtube.com/watch?v=VmOXqlicxAA

124-3 http://www.youtube.com/watch?v=e_2q56lxts0&feature=related

124-2 http://www.youtube.com/watch?v=pgNFwtRmkxI&feature=related

124-1 http://www.youtube.com/watch?v=qD3D-RTQqh4&feature=related  8-10-09

124  http://www.youtube.com/watch?v=V3WVdsSscp0&feature=related

123 http://www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v18870819mEay6RBw  8-3-09

122  http://www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v18834928DjM5jgPQ 7-27-09

121-3 http://www.youtube.com/watch?v=Kw_VRqD44Pk&feature=related

121-2 http://www.youtube.com/watch?v=jPoKUWX0Y-A&feature=related

121-1 http://www.youtube.com/watch?v=vmbFw25-3-o&feature=related  7-20-09

121 http://www.youtube.com/watch?v=XkNKPu0LVIQ&feature=related

120 http://www.youtube.com/watch?v=UCzPRv8BtJg&feature=related

119 http://www.youtube.com/watch?v=MoWAJWbUyLY&feature=related

118 http://www.youtube.com/watch?v=6Cwy00FAuyg&feature=related

117 http://www.youtube.com/watch?v=y0oR7yH_NlA&feature=related

116 http://www.youtube.com/watch?v=YXzdrZVpFbg&feature=related

115 http://www.youtube.com/watch?v=H7kggyNtXBA&feature=related

114 http://www.youtube.com/watch?v=f7R8E9RqzQw&feature=related

113 http://www.youtube.com/watch?v=DvySzeIwtp8&feature=related

112 http://www.youtube.com/watch?v=Yd3FqLV52F0

111   http://www.youtube.com/watch?v=odudmLxlhqA&feature=related

110  http://www.youtube.com/watch?v=C1TWJ3BTO_0&feature=related

109  http://www.youtube.com/watch?v=FSBXxLKxpx8&feature=related

108  http://www.youtube.com/watch?v=8c5SlAHGM88&feature=related

107  http://www.youtube.com/watch?v=_JmPQuQTR-0&feature=related

106  http://www.youtube.com/watch?v=Fged00A91K8&feature=related

105  http://www.youtube.com/watch?v=YASNc5WBe-g&feature=related

104  http://www.youtube.com/watch?v=SMTKPb5B5QY&feature=related

103  http://www.youtube.com/watch?v=zulmUu8BJt0&feature=related

102  http://www.youtube.com/watch?v=fcng51clPMM&feature=related

101    http://www.youtube.com/watch?v=xCAEQ86U714&feature=related

100-3 http://www.youtube.com/watch?v=w-hvK3hIbj0&feature=related

100-2 http://www.youtube.com/watch?v=HorK0XzcW3E&feature=related

100-1  http://www.youtube.com/watch?v=Kw_VRqD44Pk&feature=related

 

99 http://www.youtube.com/watch?v=jWQvboV0Xto&feature=related

98-3 http://www.youtube.com/watch?v=1EGujmZTsmQ&feature=related

98-2 http://www.youtube.com/watch?v=InUEBCIbGkE&feature=related

98-1 http://www.youtube.com/watch?v=ruSeS4KbDyY&feature=related

97-3 http://www.youtube.com/watch?v=v8Y6bbrl3eQ&feature=related

97-2 http://www.youtube.com/watch?v=40oAQwO3eKw&feature=related

97-1 http://www.youtube.com/watch?v=s0axQ9RG0BM&feature=related

96-3 http://www.youtube.com/watch?v=ZJHyGnh5yvA&feature=related

96-2 http://www.youtube.com/watch?v=LNYrPbxg6sc&feature=related

96-1 http://www.youtube.com/watch?v=QHF3g8xNFqs&feature=related

95-3 http://www.youtube.com/watch?v=dzBC3dhXMGQ&feature=related

95-2 http://www.youtube.com/watch?v=Dn-HchWqhDI&feature=related

95-1 http://www.youtube.com/watch?v=rg0W2XeyV_c&feature=related

94-3 http://www.youtube.com/watch?v=zMQ3v4-tdQQ&feature=related

94-2 http://www.youtube.com/watch?v=a7_I6rAFk1s&feature=related

94-2 http://www.youtube.com/watch?v=a7_I6rAFk1s&feature=related

94-1  http://www.youtube.com/watch?v=3sJOj1-P2c0&feature=related

94-1  http://www.youtube.com/watch?v=3sJOj1-P2c0&feature=related

94 http://www.youtube.com/watch?v=fBosaJmJw3I&feature=related

93-3 http://www.youtube.com/watch?v=Yfawn8TmFFw&feature=related

93-2 http://www.youtube.com/watch?v=FK_SM874aoE&feature=related

93-1 http://www.youtube.com/watch?v=sta3DkCrrIA&feature=related

93 http://www.youtube.com/watch?v=DjnpZ4hZrDI&feature=related

92-3 http://www.youtube.com/watch?v=nGnubOuX5f8&feature=related

92-2 http://www.youtube.com/watch?v=nGnubOuX5f8&feature=related

92-1 http://www.youtube.com/watch?v=lEPCx5NhzZY&feature=related

91-3 http://www.youtube.com/watch?v=m5IxFroxRpw&feature=related

91-2 http://www.youtube.com/watch?v=-N_PNJM6ccI&feature=related

91-1 http://www.youtube.com/watch?v=WoXoSH3gPYg&feature=related

90-3 http://www.youtube.com/watch?v=1cM7lQiCZa4&feature=related

90-2 http://www.youtube.com/watch?v=qGXvVWeapH0&feature=related

90-1 http://www.youtube.com/watch?v=rzKXNZM9LwA&feature=related

89-3 http://www.youtube.com/watch?v=ectajXFqmvg&feature=related

89-2 http://www.youtube.com/watch?v=8E1T3_DzVMA&feature=related

89-1 http://www.youtube.com/watch?v=gzWUU9ydwls&feature=related

88-3 http://www.youtube.com/watch?v=2HOy-SyVJ2A&feature=related

88-2 http://www.youtube.com/watch?v=GkKtOXJMoPc&feature=related

88-1 http://www.youtube.com/watch?v=YCIJMO30dGM&feature=related

87-3 http://www.youtube.com/watch?v=LI4EhoILFU8&feature=related

87-2 http://www.youtube.com/watch?v=akl4AA0fi6M&feature=related

87-1 http://www.youtube.com/watch?v=YRwrT-3ci9w&feature=related

86-3 http://www.youtube.com/watch?v=Y2Md-ubw-BA&feature=related

86-2 http://www.youtube.com/watch?v=beVboc8UrAA&feature=related

86-1 http://www.youtube.com/watch?v=UY_7ysMDyQc&feature=related

85-3 http://www.youtube.com/watch?v=okfGlg6zLf0&feature=related

85-2 http://www.youtube.com/watch?v=n3_YkyCb0bg&feature=related

85-1 http://www.youtube.com/watch?v=T-iaMLWz7Fg&feature=related

84-3 http://www.youtube.com/watch?v=jGowIA4MvKA&feature=related

84-2 http://www.youtube.com/watch?v=5wP6ycNAUE8&feature=related

84-1 http://www.youtube.com/watch?v=--uQNfQXgzw&feature=related

83-3 http://www.youtube.com/watch?v=P1sZFPrOVFc&feature=related

83-2 http://www.youtube.com/watch?v=lC3YQuz1J6g&feature=related

83-1 http://www.youtube.com/watch?v=hNGDq0Dbyi8&feature=related

82-3 http://www.youtube.com/watch?v=MjakZmylXvY&feature=related

82-2 http://www.youtube.com/watch?v=yPSEOr-lm00&feature=related

82-1 http://www.youtube.com/watch?v=BsG10snABIs&feature=related

81-3 http://www.youtube.com/watch?v=j8nTBi3j5lY&feature=related

81-2 http://www.youtube.com/watch?v=xTBpnu1AiEM&feature=related

81-1 http://www.youtube.com/watch?v=MbnyiLO_Ajg&feature=related

80-3 http://www.youtube.com/watch?v=cyvSJdlYZlA&feature=related

80-2 http://www.youtube.com/watch?v=Wu_BZzNGSoo&feature=related

80-1 http://www.youtube.com/watch?v=CijKHfqQqqM

79-3 http://www.youtube.com/watch?v=mRI85TTSlrY&feature=related

79-2 http://www.youtube.com/watch?v=mRI85TTSlrY&feature=related

78-3 http://www.youtube.com/watch?v=hlMAzUi0HWQ&feature=related

78-2 http://www.youtube.com/watch?v=Dsy9-xUJe7c&feature=related

78-1 http://www.youtube.com/watch?v=z5tKD6KcJRE&feature=related

77-3 http://www.youtube.com/watch?v=ymYkwc5Vhjc&feature=related

77-2 http://www.youtube.com/watch?v=YmWvoTsOz2o&feature=related

77-1 http://www.youtube.com/watch?v=PA-VKJ6h49M&feature=related

76-3 http://www.youtube.com/watch?v=5y32UgyZ6RQ&feature=related

76-2 http://www.youtube.com/watch?v=-qDdupK3SQU&feature=related

76-1 http://www.youtube.com/watch?v=JPjmtOO9s0c&feature=related

76-1 http://www.youtube.com/watch?v=0xbzD770Miw&feature=related

75-3 http://www.youtube.com/watch?v=0xbzD770Miw&feature=related

75-3 http://www.youtube.com/watch?v=0xbzD770Miw&feature=related

75-2 http://www.youtube.com/watch?v=G1Ph0CQTYKY&feature=related

75-2 http://www.youtube.com/watch?v=G1Ph0CQTYKY&feature=related

75-1 http://www.youtube.com/watch?v=xevXYTxlvMY&feature=related

75-1 http://www.youtube.com/watch?v=xevXYTxlvMY

74-3 http://www.youtube.com/watch?v=qMQfxyy5csk&feature=related

74-2 http://www.youtube.com/watch?v=zbfPa-Mo3DI&feature=related

74-1 http://www.youtube.com/watch?v=TCo0iHPrP4c&feature=related

73-3 http://www.youtube.com/watch?v=g94kHuXIpsM&feature=related

73-2 http://www.youtube.com/watch?v=tz-IsjkB3-k&feature=related

73-1 http://www.youtube.com/watch?v=gUjsv93Egtc

72 http://www.youtube.com/watch?v=W27N_w0hwgw&feature=related

71 http://www.youtube.com/watch?v=q9FhcmaDzfw&feature=related

70 http://www.youtube.com/watch?v=fXRssGJQrzQ&feature=related

69 http://www.youtube.com/watch?v=a0D_dbAiqwc&feature=related

68 http://www.youtube.com/watch?v=jKg6zgPlDYU&feature=related

67 http://www.youtube.com/watch?v=l7MwRkItyc4&feature=related

66 http://www.youtube.com/watch?v=Wq3z9CYvh1c&feature=related

65 http://www.youtube.com/watch?v=aZ81ma6xOW8&feature=related

64 http://www.youtube.com/watch?v=yDiQLrKt1Ig&feature=related

63 http://www.youtube.com/watch?v=C4NFTQWaBsM&feature=related

61 http://www.youtube.com/watch?v=2AcPfOMJVes&feature=related\

60 http://www.youtube.com/watch?v=bB-veOHmNgM

59 http://www.youtube.com/watch?v=tMDWMMmDb4Q&feature=related

58 http://www.youtube.com/watch?v=sVP6iVT9uMY&feature=related

49 http://www.youtube.com/watch?v=XCWe-ZdNeNM&feature=related

48 http://www.youtube.com/watch?v=XFZfRwmCBzY&feature=related

 

 

41 http://www.youtube.com/watch?v=nU1NjeWKTrY&feature=related (1)

41 http://www.youtube.com/watch?v=NApW468ushU&feature=related (2)

40 http://www.youtube.com/watch?v=zktuKPVX9y8&feature=related (2)

40 http://www.youtube.com/watch?v=ShxKT8winUQ (1)

40 http://www.youtube.com/watch?v=nU1NjeWKTrY&feature=related (3)

 

 

 

trở về trang cccong.com