Những bài b́nh luận của LS Đinh Thạch Bích

 lấy từ vietnamexodus.infoĐường LINK

đăng  Friday, 28, January  BẠI Ḷ CHÂN TƯỚNG “MỘT BỘ PHẬN” CỦA TÀU VGCS HÃY HỌC BÀI HỌC CHÂU PHI ĐÒI TỰ DO

đăng Tuesday, 25, January    TẬP ĐOÀN LÚ LẪN VIỆT GIAN CS TẠM THỜI  “ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ” THÀ CHẾT CỐ BÁM

                                                  Bình luận thời sự ngày 23-1-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus 

 

đăng Friday, 21, January      VÁC CỜ “BÚA LIỀM” NÔ LỆ TÀU   VGCS CÓ KHẢ NĂNG “SAO CHÉP” KHÔNG ?

                                                 Tổng Hợp Tin Tức ngày 19-1-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Wednesday, 19, January     MÊ MUỘI SAO CHÉP TÀU – VGCS MÒ MẪM  “NHẤT TRÍ” ĐÂM ĐẦU “XUỐNG HỐ CẢ NÚT”

                                                             Bình luận thời sự ngày 16-1-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăngTuesday, 18, January          HẾT “MẶT NẠ” – VIỆT GIAN CS PHÔ MẶT THẬT THÁCH ĐỐ QUỐC DÂN VÀ QUỐC TẾ ?

                                                       Tổng Hợp Tin Tức ngày 12-1-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

Đăng 11-01-2011  BQV

 

Đăng 05-01-2011  Xu Thế thời đại

 

đăng Friday, 17, December CỐ BÁM KIẾP THỪA SAI NÔ LỆ TÀU VGCS SẴN SÀNG TRỞ LẠI THỜI “BAO CẤP” ?

                                                         Tổng Hợp Tin Tức ngày 15-12-2010 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus  

 

đăng Tuesday, 14, December  CHO CỘNG SẢN CƠ HỘI “HOÀN LƯƠNG” LÀ ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC

        Bình luận thời sự nhân  kỷ niệm 62 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Trích Diễn Đàn Paltalk Vietnam Exodus ngày 10-12-2010

 

đăng Sunday, 12, December  HỆ GIÁ TRỊ VIỆT NAM SỐNG LẠI  ĐÁNH ĐUỔI HỆ GIÁ TRỊ VIỆT GIAN CỘNG SẢN

                             Bình Giải bài “Đừng Sợ...” của nhà giáo Nguyễn Thượng Long Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus ngày 8-12-2010

 

đăng Friday, 10, December  ĐÃ QUÁ RÕ : VGCS THÀ MẤT NƯỚC –  CỐ BÁM  ĐỂ “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”

                                                           Tổng Hợp Tin Tức ngày 8-12-2010 –  Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Tuesday, 07, December  LUẬT ĐẤT ĐAI : DI CĂN CỘNG SẢN “GIẢ CẦY” ĐẾM TỪNG NGÀY MẠNG SỐNG CHẾ ĐỘ VGCS

                         Bình giải “Góp Ý” của TS Nguyễn Thanh Giang và trí thức trong nước về Luật Đất Đai Trích Diễn Đàn Paltalk ngày 5-12-2010

 

 đăng Saturday, 04, December HẾT NĂN NỈ ĐẾN DỖ DÀNH RỒI “MẮNG” – CHƯA DÁM “ĐÁNH” BỌN “PHẢN QUỐC PHẢN ĐẢNG”?         

                                   Bình giải bài “Góp Ý Với TW đảng....” của Vũ Trí Tâm –   Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus ngày 1-12-2010


đăng Thursday, 02, December WIKILEAKS : CÁCH MẠNG TIN HỌC BẠCH HÓA MỌI BƯNG BÍT HẮC ÁM

Tổng Hợp Tin Tức ngày 1-12-2010 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

 

đăng Monday, 29, November   ĐIỂM MẶT NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TÊN VGCS MỘNG DU CỐ BÁM TAY SAI TÀU

                                              Bình Luận Thời Sự ngày 28-11-2010 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Thursday, 25, November  CHẾT CHẸT GIỮA “BƯỚC NGOẶT” MỸ/TÀU – VGCS “NGOAN CƯỜNG” CỐ BÁM VÀ TRANH ĂN

                                                   Tổng Hợp Tin Tức ngày 24-11-2010  Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus


đăng Monday, 22, November  TƯỚNG NGUYỄN KHẮC NGHIÊN “ĐỘT TỬ” VÌ  “HI SINH” CHO ĐẢNG “SẮP XẾP NHÂN SỰ” ?

Bình Luận Thời Sự ngày 21-11-2010  Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Friday, 19, November  QUÂN PHIỆT MIẾN “TỰ DIỄN BIẾN” – TÀU CỘNG SẼ PHẢI LÙI – VGCS LỠ CƠ HỘI “THOÁT THÂN”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 17-11-2010 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Monday, 15, November  DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH ĐẢNG XI – VGCS LỪA NGƯỜI – LỪA NHAU – HAY CÂU GIỜ VƠ VÉT ?

                                               Bình giải những góp ý “xây dựng đảng”của một số trí thức XHCN Tổng Hợp Tin Tức ngày 14-11-2010

 

 

đăng Friday, 12, November  CÒN CỐ BÁM KIẾP NÔ LỆ TÀU – VGCS HÃY TRÔNG GƯƠNG TÊN CỘNG SẢN CEAUSESCU

Tổng Hợp Tin Tức ngày 10-11-2010 - Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

 

đăng Monday, 08, November  BÈ LŨ CỘNG SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH – VGCS CỐ BÁM TRANH ĂN ĐẾN CHẾT

Bình Luận Thời Sự ngày 7-11-2010 - Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus