CỜ ĐẠI NGHĨA

Có nhiều người cứ nghĩ rằng phải sáng tác lá cờ mới để ḥa hợp ḷng các cán bộ cựu đảng CSVN hoặc người dân lâu ngày đă quen với màu cờ Đỏ (máu) của Cọng sảng VN khi CSVN muốn thay đổi "tư duy".

Thưa không!

Hăy xem h́nh ảnh nghiên cứu và so sánh các cờ của các quốc gia đă bị CS cai trị, hầu hết đă trở lại cờ cũ trước khi có Cọng sản. Cũng xin đọc tiếp phần sau để biết cái tồi tệ của HCM và đảng CSVN.

Xin bấm vào đây PDF  (trang PDF khác sẽ mở ra)