Bản Chất việt gian cọng sản

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Định hướng x hội chủ nghĩa Việt cọng

 

XHCN

Xạo hết chỗ ni

Xực hết của ngon

Xếp hng cả ngy

Xa hết chnh nghĩa

Xuống hố cn ngu

Xuống hng ch ngựa

Xiết họng con người

Xo hết chữ nghĩa

xấu hơn cả ngụy

 

An ninh        theo định hướng x hội chủ nghĩa       l          bất an

Bo ch         theo định hướng x hội chủ nghĩa      =          bo hại

Cch mạng    theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Cch một ci mất một mạng

Cn bộ          theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          xe cn khch bộ hnh

Cảnh st       theo định hướng x hội chủ nghĩa      =          ct sảnh

Chế độ cai trị  theo định hướng x hội chủ nghĩai   =          ch đẻ cầm quyền

Chnh trị        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Cướp chnh quyền

Cng an       theo định hướng x hội chủ nghĩa      =          Thất nghiệp (a)

Cứu đi            theo định hướng x hội chủ nghĩa  =          Cn bộ no

Giảm ngho      theo định hướng x hội chủ nghĩa  =          Cn bộ giu (b)

Cứu trợ        theo định hướng x hội chủ nghĩa      =  cng thin tai cn bộ cng trng mnh

Dn chủ           theo định hướng x hội chủ nghĩa   =          nh t

Dn giu        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Bần cng ha

Nước mạnh     theo định hướng x hội chủ nghĩa   =          bn nước

Dn tr            theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          ngu dn

Đầu tin           theo định hướng x hội chủ nghĩa   =          Tiền đu

Đỉnh cao tr tuệ      theo định hướng XHCN          =          xạo hết chỗ ni

Độc lập         theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          độc ti đảng cộng

Du lịch           theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          mc ti

Gia đnh        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Đấu cha tố mẹ

Gio dục       theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          dm dục

Giao tế          theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          thất lễ

Giao thng    theo định hướng x hội chủ nghĩa      =          Bt lối

Gio trnh      theo định hướng x hội chủ nghĩa      =          Thất sch

Hạnh phc      theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          v phc, bất hạnh

Internet           theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          8 cng (c)

Kh tượng       theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          trng gi

Khoa Học      theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          cp tc quyền

Kinh tế Thị Trường      theo đh x hội chủ nghĩa     =          Bịp

Kỷ thuật         theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          rt ruột

Lịch sử           theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Từ người xuống khỉ

Lương tm      theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          tam v (d)

Ngoại thương  theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          N lệ tnh dục

Ngn ngữ        theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          lộng ngn

Nh nước         theo định hướng x hội chủ nghĩa   =          Đảng cướp ngy

Nhn ti           theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          tai họa

Nhập cảng       theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          nhiễm mi trường

Nng nghiệp    theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          người cy mất ruộng

Php luật         theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          chết

Quan quyền     theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          cướp ngy

Qun sự          theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          đổi mạng hết đạn (th qun)

Quốc phng    theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          tay sai tu cọng

Thầy gio        theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          tống tnh

Thể thao          theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          Chơi xỏ

Thị trường       theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          ph ga

Thương mại     theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          gian thương

Tổ quốc          theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          cuốc mả tổ

Tn gio         theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          bc Hồ lộng kiếng

Tnh cảm         theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          yu bc

Tnh yu          theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          3 khoan                       

Tnh bạn          theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          tố co nhau

Tự do             theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          cm miệng

Văn Ha         theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          Tiến sĩ dp ru

Văn nghệ        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          vẹt

Vĩ đại             theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          đại tiện  (e)

Việt kiều         theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Tiền đ

V học           theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          Vo chnh trị bộ

Xuất cảng       theo định hướng x hội chủ nghĩai    =          Xả rc nước ngoi

Y tế                theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          Hết thuốc chữa.

Yu nước       theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          bn nước

Ngoại giao      theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          dao hai lưỡi

Đồng bo        theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          đồng phạm (ai cũng bị tội)

Ta n             theo định hướng x hội chủ nghĩa    =          Giết lầm hơn bỏ st

Tham nhũng     theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          quyền lợi tối thượng  CS

Hiến php        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          AK

Cng vin        theo định hướng x hội chủ nghĩa     =          dn oan tr ngụ

WTO              theo định hướng chủ nghĩa x hội      = đi dp ru vo sn chơi quốc tế.

 ..............

.................

.......

..............

 

 ------------

(a)

1.- Cng an khng c việc lm nn cứ tm cớ xoi mi dn chng, mỗi lần ku dn ln điều tra th gọi l lm việc. C nghĩa l cng an tạo việc để lm chứ khng phải người dn lm việc. V lm việc th phải c lợi nhuận. Cng an c việc m người dn mất việc.

2.- Thất c nghĩa l trật, sai. V phc mới lm cng an.

(b)

Bốn chữ cứu đi gảm ngho thường nằm trn mi bọn cầm quyền VC. Nhưung cng cứu đi, người dn cng đi, cng giảm ngho th cn bộ cng giu.

(c) 

Thế giới thời đại a cng nhưng ở VN th cng số 8.

(d) Tam v: v gia đnh, v tổ quốc, v đạo

(e) Vĩ l đui, l pha sau; đại l lớn, Ci g n ra sau ci đui l thứ đại tiện. "Bc hồ vĩ đại" tức l cục cứt

 

Tiền tốt, tiền xấu, tiền lậu: đều l tiền dỗm.

-Tiền in tốt do nh nước Việt-cọng pht hnh được in từ c, kỷ thuật tốt nhưng c ga trị bảo chứng khng? Chỉ c trời  biết!

-Tiền polymer xấu nh nước in l tiền thật, nhưng l tiền thật theo định hướng x hội chủ nghĩa nn kỷ thuật be bt. CS ni thật tức l giả.

-Tiền in lậu từ những kẻ gian l tiền giả nhưng kỷ thuật thật v c lẽ tốt hơn cả tiền thật, l do v tiền lậu lun dng kỹ thuật tốt v in từ những nước anh em CS nham hiểm.

Vậy kết luận:

Tiền của Đảng cướp  th bất cứ thứ tiền g, d tốt, d xấu, cũng đều l thứ tiền bất chnh.

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5053

     Trở về trang cười chống cộng